شهرستان همسایه علت قطع آب شرب شهر چالوس

♦️ایجادزیر گذر غیراستاندارد،شکستن لوله اصلی وانشعاب غیر مجازآب یک روستادرنوشهرعلت اصلی قطع آب شرب مردم چالوس‼️

ادامه مطلب ...

مهار آتش سوزی پیله کوه و جمند

چالوس نیوز / مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران از مهار آتش سوزی درمنطقه پیله کوه و جمند در شهرستان های نوشهر و چالوس خبر داد و گفت: چهار هکتار از عرصه های طبیعی در آتش سوخت.

ادامه مطلب ...

نامه ای در حمایت از دکتر سام

چالوس نیوز : کانال چالوس ، نوشهر و کلاردشت در کانال خود نامه ای از یکی از شهروندان در حمایت از دکتر سام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نوشت که به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب ...

سنت پشم چینی گوسفندان در روستای کوهستانی ناتر

چالوس نیوز / سنت پشم چینی گوسفندان در روستای کوهستانی ناتر چالوس انجام شد.

ادامه مطلب ...

هزاره‌ی سوم؛ عصر ارتباطات/ مدیریت ضعیف بانکی

چالوس نیوز : کانال رویداد نوشهر نوشت:

ادامه مطلب ...