فتونیوز شماره 2 - 17 خرداد 95

چالوس خبر / در فتو نیوز شماره 2 مورخ  17 خرداد 95 اخباری از فرماندار چالوس،امام جمعه چالوس،نماینده مجلس، مدیر بهداشت و درمان و مدیر آموزش و پرورش چالوس را می خوانید.

 

 

02010202030304040505

e-max.it: your social media marketing partner

تبلیغات