فتو نیوز شماره3 - 6آبان93

چالوس خبر / در فتو نیوز شماره 3 مورخ  6آبان 95 اخباری از استاندار مازندران ، نماینده مردم چالوس در مجلس،رئیس سازمان بهزیستی و فرماندار چالوس را می خوانید.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

تبلیغات