تغییر استاندار مازندران مطرح نیست

 

چالوس نیوز - یک منبع موثق در وزارت کشور گفت: از جلسه آینده هیات دولت استانداران جدید منصوب می شوند اما تغییر چند استاندار از جمله استاندار مازندران مطرح نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات

sahelkhabarkandoo

kandoo3kandoo1

kandoo2

بانک مسکن کلید مازندران