فتو نیوز شماره 6 مورخ 19 آبان 1396

چالوس نیوز / در فتو نیوز شماره 6 مورخ   19 آبان 1396  اخباری از استاندار مازندران،بنیاد مستضعفان، عمران مسکن شمال، امام جمعه چالوس ، فرماندار چالوس ، رئیس دادگستری چالوی و شورای اسلامی شهر و شهرداری چالوس را می خوانید.

ادامه مطلب ...

فتونیوز شماره5 - 28 خرداد 96

چالوس خبر / در فتو نیوز شماره 5 مورخ   28 خرداد 1396  اخباری از فرماندار چالوس،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، مدیرعامل عمران مسکن شمال و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران  را می خوانید.

ادامه مطلب ...

فتو نیوز شماره3 - 6آبان93

چالوس خبر / در فتو نیوز شماره 3 مورخ  6آبان 95 اخباری از استاندار مازندران ، نماینده مردم چالوس در مجلس،رئیس سازمان بهزیستی و فرماندار چالوس را می خوانید.

ادامه مطلب ...

فتونیوز شماره4 - 7آبان 95

چالوس خبر / در فتو نیوز شماره 4 مورخ  7آبان 95 اخباری از معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران ، امام جمعه چالوس و نماینده مردم چالوس،نوشهر و کلاردشت در مجلس را می خوانید.

ادامه مطلب ...

فتونیوز شماره 2 - 17 خرداد 95

چالوس خبر / در فتو نیوز شماره 2 مورخ  17 خرداد 95 اخباری از فرماندار چالوس،امام جمعه چالوس،نماینده مجلس، مدیر بهداشت و درمان و مدیر آموزش و پرورش چالوس را می خوانید.

ادامه مطلب ...

تبلیغات